by Phan Cảnh Trình | posted: 16:31, 17 thg 5, 2015

Google vừa ra mắt ứng dụng mới tích hợp vào trình duyệt nhằm dưới dạng một nút lệnh giúp dễ dàng truy cập Google Scholar từ bất kỳ trang web nào.
Các chức năng của Google Scholar Button– Chọn tiêu đề của bài báo trên trang bạn đang đọc, và nhấp vào nút Scholar để tìm thấy nó. Chọn dạng trích dẫn cần xuất để tải về (BibTex, EndNote, RefMan, RefWorks).


– Tìm tức thời bằng từ khóa đang tìm kiếm. Để xuất trích dẫn của bài báo cần tìm, bạn nhấn nút Quote (Ký hiệu nháy kép) nằm bên phải Popup.

 

– Tự động bắt trích dẫn trong trang đang xem. Kết quả sẽ hiển thị cả số lần được trích dẫn của tài liệu, bài liên quan, và đặc biệt trỏ đường dẫn đến các địa chỉ lưu trữ tài liệu.
Ví dụ bên dưới cho thấy gợi ý đến [PDF] ucla.edu là một trang chứa bài PDF cung cấp miễn phí.

 – Nút mở rộng kết quả tìm kiếm trong Tab mới.

Hiện tại, Google cung cấp ứng dụng này cho Chrome và Fire Fox. Bạn có thể cài đặt từ liên kết sau:
Chrome: Tại đây
Fire Fox: Tại đây

Leave a Reply