Gộp các tập tin Word đã chèn Endnote thành một

Các bạn có nhiều file Word đã chèn sẵn Endnote, làm sao để gộp chúng lại mà phần Endnote đã chèn vẫn được cập nhật.Bước 1. Tạo một cơ sở dữ liệu Endnote mới nhé.Các bạn vào File/ New để tạo CSDL mới, chọn lưu nó ở vị trí thích hợp trên ổ đĩa. Bước … Continue reading Gộp các tập tin Word đã chèn Endnote thành một

Phân chia tài liệu Tiếng Việt riêng, tài liệu Tiếng Anh riêng trong EndNote

Đối với các định dạng trích dẫn Việt Nam yêu cầu phân chia tài liệu Tiếng Việt riêng, tài liệu tiếng nước ngoài riêng. Để thực hiện việc này, chúng ta bắt đầu từ bước nhập dữ liệu trong EndNote.  Bước 1: Tại trường Language các bạn tiến hành định nghĩa ngôn ngữ cho tài liệu. Đối với … Continue reading Phân chia tài liệu Tiếng Việt riêng, tài liệu Tiếng Anh riêng trong EndNote

Google Scholar Button – Công cụ lấy trích dẫn tài liệu tức thời từ GG Scholar

by Phan Cảnh Trình | posted: 16:31, 17 thg 5, 2015 Google vừa ra mắt ứng dụng mới tích hợp vào trình duyệt nhằm dưới dạng một nút lệnh giúp dễ dàng truy cập Google Scholar từ bất kỳ trang web nào.Các chức năng của Google Scholar Button- Chọn tiêu đề của bài báo trên trang bạn đang đọc, … Continue reading Google Scholar Button – Công cụ lấy trích dẫn tài liệu tức thời từ GG Scholar

Công thức trích dẫn tài liệu bằng EndNote nhanh chóng

Tùy thuộc vào thói quen mà mỗi người có một trình tự thao tác để trích dẫn tài liệu riêng. Kinh nghiệm cá nhân mình thấy cách sau đây dễ sử dụng và nhanh chóng nhất nên muốn giới thiệu cùng các bạn! Bước 1: Chuẩn bị công cụ - EndNote: các bạn có thể tìm … Continue reading Công thức trích dẫn tài liệu bằng EndNote nhanh chóng

Định dạng Endnote Style theo yêu cầu

Ghi chú22.07.2016. Cập nhật cách sửa lỗi định dạng sai danh mục tài liệu08.01.2016. Cập nhật trả lời thắc mắc bạn đọc:Câu 1. Sau khi chỉnh sửa, Style tự động lưu lại ở đâu?Sau khi bạn chỉnh sửa, Style lưu lại dạng file .ens không nằm ở thư mục cũ mà nằm tại thư mục Endnote mới … Continue reading Định dạng Endnote Style theo yêu cầu